Välkommen till Abbes Bygg

ABBE's Bygg ab: är ett företag, som utför monteringar av betong element, takstolar, samt formsättning / armering / platsgjutning av betong.

ABBE's Bygg består idag av ett antal byggare med flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete från arbetsplatser i Sverige, Polen, Tyskland och Norge.

ABBE's Bygg har specialiserat sig på stommar i flervåningshus, men kan åtaga sig andra relaterade arbeten, där gjutningar och monteringar av element ingår.

ABBE's Bygg har idag flera referensobjekt som byggdes åt Järntorget ,Hökerum BYGG AB, TE-Bygg AB i Stockholm där man har genomfört armeringar och gjutningar av plattor, samt monterat betongstommar i flera våningar inklusive utfackningsväggarna och takarbeten.


Företaget "ABBE's BYGG" är registrerat i Sverige och har byggavtal och försäkring.